Etiket Arşivi tip

Ubuntu Gnome Öntanımlı İmage Viewer Değiştirmece

~/.local/share/applications klasöründeki mimeapps.list dosyasını açın

[Added Associations]

altında

image/png=

satırında noktalı virgülle ayrılmış değerler göreceksiniz. Bunlardan hangisini ilk sıraya alırsanız PNG dosyalarınıza çift tıkladığınızda gnome bu program ile açacaktır. ;)

Eğer Böyle bir satır yok ise ekleyebilirsiniz.

Bendeki dosyadaki ilgili satır :

image/png=gthumb.desktop;eog.desktop;opera.desktop;f-spot-view.desktop;gqview.desktop;gimp.desktop;thunderbird.desktop;gpicview.desktop;firefox.desktop;

Ayrıca tüm resim, imaj dosya uzantıları için ayrı ayarlar yapabilirsiniz. Misal Photoshop dosyalarınızı default olarak gimp ile açtırmak istiyorsanız; “gimp.desktop” u en başa almanız kafi. İlk program sonrasındakileri de alternatifler listesinde fare ile sağ tıkladığınızda getirecektir.

Linux Shell de bağlı kullanıcı listesi

Linux Shell de bağlı kullanıcı listesini almak için :
finger

PHP Ms SQL Server varchar 255 character limit

PHP ile Ms SQL Server a gönderdiğiniz sorgularda varchar alanlara 255 karakterden fazla yazamamanız PHP API de default olarak bu alanları 255 karakter ile sınırlandırmasıdır. Bu sınır aşmak için php.ini dosyanızda

mssql.textlimit = 16384
mssql.textsize = 16384

değerlerini güncellemeniz gerekir. Bu arada benim verdiğim değer 16384 bana yeten değerler olsa da siz 2147483647 ye kadar büyütebilirsiniz.

Linux Shell Dosya Sıkıştırma ve Açma

“buyukDosya.txt” isimli dosyamızı “artikKucuk.tar.gz” olarak sıkıştırmak için:
tar -czf artikKucuk.tar.gz buyukDosya.txt

"artikKucuk.tar.gz" isimli dosyamızı bulunduğumuz klasöre açmak için :
tar -xzf artikKucuk.tar.gz

Mysql dump backup restore

Bir önceki kestirmede işlem ile aldığınız backup dosyasını taşıdınız başka bir yere veya aynı makina üzerinde geri almak istiyorsunuz, o zaman:
mysql -u kullaniciAdi -p veritabani < dumpdosyasi.sql

Mysql Backup Hızlıca :)


mysqldump -u kullaniciAdi -p sifre TabloAdi > yedeklenecekDosya.sql