Aylık Arşiv: Temmuz 2009

Linux Shell de bağlı kullanıcı listesi

Linux Shell de bağlı kullanıcı listesini almak için :
finger

PHP Ms SQL Server varchar 255 character limit

PHP ile Ms SQL Server a gönderdiğiniz sorgularda varchar alanlara 255 karakterden fazla yazamamanız PHP API de default olarak bu alanları 255 karakter ile sınırlandırmasıdır. Bu sınır aşmak için php.ini dosyanızda

mssql.textlimit = 16384
mssql.textsize = 16384

değerlerini güncellemeniz gerekir. Bu arada benim verdiğim değer 16384 bana yeten değerler olsa da siz 2147483647 ye kadar büyütebilirsiniz.

Linux Shell Dosya Sıkıştırma ve Açma

“buyukDosya.txt” isimli dosyamızı “artikKucuk.tar.gz” olarak sıkıştırmak için:
tar -czf artikKucuk.tar.gz buyukDosya.txt

"artikKucuk.tar.gz" isimli dosyamızı bulunduğumuz klasöre açmak için :
tar -xzf artikKucuk.tar.gz

Mysql dump backup restore

Bir önceki kestirmede işlem ile aldığınız backup dosyasını taşıdınız başka bir yere veya aynı makina üzerinde geri almak istiyorsunuz, o zaman:
mysql -u kullaniciAdi -p veritabani < dumpdosyasi.sql

Mysql Backup Hızlıca :)


mysqldump -u kullaniciAdi -p sifre TabloAdi > yedeklenecekDosya.sql

Redhat makinanın kurulum tarihini bulmaca

shellde :
rpm -qi basesystem

dediğinizde gelen döküm içerisinde kurulum tarihi gelecektir

Redhat tabanlı sunucularda versiyonu görmenin kısa yolu

unmae -a
shellde yeterli olmadığında
cat /etc/redhat-release
yeterli olur :)